Over Ons

Fotogroep Dracula

Fotoclub Dracula is in 1975 opgericht als onderafdeling van de Stichting Jongeren-Sociëteit Dracula. Na 2 jaar werd de fotoclub echter alweer opgeheven. In 1978  werd de fotoclub opnieuw opgericht door Hubert Huynen. De fotoclub is meer dan 40 jaar onderdeel geweest van de stichting. In 2018 is er een einde gekomen aan de samenwerking en is Fotoclub Dracula omgevormd tot een zelfstandige vereniging onder de naam Fotogroep Dracula. 

De fotogroep heeft haar aparte naam te danken aan de Stichting Jongeren Sociëteit Dracula. Deze is op 29 februari 1968 opgericht, met als doel het organiseren van activiteiten voor de jeugd uit Margraten. In de beginperiode van Dracula werden er voornamelijk filmavonden georganiseerd. Er werden verschillende "Dracula" films vertoond, waardoor de naam “Dracula” voor de toenmalige vrijwilligers niet vergezocht was. 

Het logo met de draak is volgens een artikel in een oud Draculablad, afkomstig van een pakje shag van het merk Dragon. Op het pakje van deze shag stond de afbeelding van een draak. 


Maandelijkse bijeenkomst

De leden van de fotogroep komen op de eerste maandag van de maand bij elkaar.
De bijeenkomsten vinden plaats in het gemeenschapshuis Oos Heim.
Na het vergadergedeelte bekijken en bespreken we elkaars foto's met als doel inspiratie op te doen en om van elkaar te leren.
De foto's kunnen via een beamer op een scherm geprojecteerd worden of analoog in een passe-partout gepresenteerd worden.
De bijeenkomst begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur.


Workshops

Er worden binnen de fotogroep geregeld workshops gehouden. 
De invulling van deze avonden wordt bepaald door de leden zelf.
Zo zijn er workshops fotobespreken en fotobewerking gehouden maar er kan ook gekozen worden voor fotografie op locatie.
Deze extra avonden vinden meestal plaats op de derde maandag van de maand.


Jaarthema

Ieder jaar wordt er een thema gekozen waarbinnen we foto's maken. De leden krijgen hiervoor een jaar de tijd.
Tevens maken we foto's voor de estafettefoto, hiervoor wordt er aan het begin van het jaar een lijst opgesteld met de leden die mee willen doen. 
De eerste op de lijst maakt een foto en stuurt deze door naar de tweede deelnemer.
Deze maakt dan een foto waarbij hij/zij de gestuurde foto als inspiratie gebruikt en stuurt de foto door naar de derde deelnemer.
Aan het eind van het fotojaar wordt bekeken welke ketting aan foto's er is ontstaan, dit leidt vaak tot grote verrassingen.
De themafoto's en de estafettefoto's worden tijdens de expositie apart getoond.


Lidmaatschap

De contributie bedraagt €65,00 per jaar dit is inclusief de kosten die verbonden zijn aan het lidmaatschap van de Fotobond.
Wilt u lid worden van de fotogroep of vrijblijvend een keer een avond bijwonen neemt u dan contact op met de secretaris.

logo